A- A A+
  • menyediakan peralatan dan sistem kegunaan kursus-kursus yang dianjurkan oleh Kluster Industri Kreatif, Kluster Kejuruteraan dan Kluster Komunikasi Strategik.
  • Menyediakan dan memastikan keperluan peralatan teknikal dan sistem radio:

(MCR, MPS, PA System, Conty 1 & Conty 2, studio drama, RAS Lab, Netia System, Zenon System, Dalet System dan Auxiliary Equipment).

  • Menyedia dan memastikan peralatan teknikal dan sistem TV:

(Camera, Switcher, Production Mixer, Front of House, File Base Recorder/VTR, MCR, Multi Viewer, Non Linear Editing Equipment, Lighting & Auxiliary Equipment).

  • Mengawalselia perkhidmatan teknikal untuk kendalian peralatan dan sistem radio dan TV
  • Memantau dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan ke atas semua peralatan Radio dan TV
  • Merancang dan mengurus perolehan dan perbelanjaan tahunan Bahagian Khidmat Teknikal (Studio Radio & TV)
Paparan Terbaik pada resolusi tinggi 1920×1080
Jumlah Pengunjung 
5021531
INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN
TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)
Kementerian Komunikasi Dan Digital, Peti Surat 12163,
Jalan Pantai Baharu,
59700 Kuala Lumpur

No Telefon: 03-22957555 
Fax: 03-22957575/03-22824796