BULAN                 BILANGAN KURSUS 2016 PERATUSAN
 KESELURUHAN DIHEBAHKAN
JANUARI -  -
FEBRUARI 1 100% 
MAC 13 13  100%  
APRIL 10 10 100%  
 MEI  12   12  100% 
 JUN  - - -
 JULAI 4 4 100% 
OGOS  8 8 100% 
 SEPTEMBER 9 100% 
OKTOBER 6 100% 
 NOVEMBER  3 100%  
DISEMBER  -  -
 KESELURUHAN 66 66  100% 

Cetak