Berikut adalah senarai kursus yang sedang berlangsung di IPPTAR

1. Tajuk    : Kursus Kreatif dan Suntingan Audio

    Tarikh   : 17 - 25 Julai 2017

    Tempat : Bilik Kuliah B, Bangunan Teknologi IPPTAR

  

Cetak