Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2014  
Januari Februari Mac  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 13 99.0% 403 99.0% 323 99.0%  
2

Sistem Maklum

Balas

1 1.0% 1 1.0% 1 1.0%  
JUMLAH 14 100% 404 100% 324 100%  
                 
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2014  
April Mei Jun  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 317 98.8% 378 99.2% 188 98.9%  
2

Sistem Maklum

Balas

4 1.2% 3 0.8% 2 1.1%  
JUMLAH 323 100% 381 100% 190 100%  
                 
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2014  
Julai Ogos Sep  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus  13
99.0%   378 99.2%   403 99.0%   
2

Sistem Maklum

Balas

1.0%  3  0.8%   1 1.0%   
JUMLAH  14  100%  381  100%  404  100%  
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2014  
Okt Nov Disember  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 188  98.9%  403  99.0%  323  99.0%   
2

Sistem Maklum

Balas

2   1.1% 1  1.0%  1  1.0%   
JUMLAH  190  100%  404 100%  324  100%  

Cetak