Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2013  
Januari Februari Mac  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 386 99.7 482 99.4 380 99.2  
2

Sistem Maklum

Balas

1 0.3 3 0.6 3 0.8  
JUMLAH 387 100 485 100 383 100  
                 
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2013  
April Mei Jun  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 289 98.6 241 99.2 522 99.6  
2

Sistem Maklum

Balas

4 1.4 2 0.8 4 0.4  
JUMLAH 293 100 243 100 526 100  
                 
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

Bilangan Transaksi 2013  
Julai Ogos Sep  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 200 99.0 255 99.2 433 99.3  
2

Sistem Maklum

Balas

2 0.1 2 0.8 3 0.7  
JUMLAH 202 100 257 100 446 100  
Bil.

Nama Perkhidmatan 

Dalam Talian

  Bilangan Transaksi 2013  
Okt Nov Disember  
Bilangan % Bilangan % Bilangan %  
1 Sistem e-Kursus 88 98.8 28 96.5 49 98.8  
2

Sistem Maklum

Balas

1 1.2 1 3.5 1 1.2  
JUMLAH 89 100 29 100 50 100  

Cetak