BULAN                 BILANGAN KURSUS PERATUSAN
KESELURUHAN DIHEBAHKAN
JANUARI 1 2 50%
FEBRUARI 10  10  100%
MAC 9  8  88.9%
APRIL 11  11  100%
 MEI 9  9  100% 
 JUN 12 12 100%
 JULAI 2 2 100%
OGOS  8 8 100%
 SEPTEMBER 12 11 91.7%
OKTOBER 8 8 100%
 NOVEMBER 7 7 100%
DISEMBER 2 2 100%
 KESELURUHAN 91 90 98.9%

Cetak