BULAN                 BILANGAN KURSUS 2014 PERATUSAN
KESELURUHAN DIHEBAHKAN
JANUARI 1 1 100%
FEBRUARI 10 10  100% 
MAC 10  10  100% 
APRIL 9 9  100% 
 MEI 9 9  100% 
 JUN 9 9 100%
 JULAI 8  8 100%
OGOS   7  7 100%
 SEPTEMBER  6  6  100% 
OKTOBER  3  3  100% 
 NOVEMBER  4  4  100% 
DISEMBER  1  1 100%
 KESELURUHAN  77  77  100%

Cetak