DEWAN CENDEKIAWAN    
KADAR SEWAAN DEWAN CENDEKIAWAN  
     
BIL   AGENSI KADAR SEWA(RM)
1   KERAJAAN 5800.00
2   BERKANUN 6000.00
3   SWASTA 6500.00

Cetak