ASRAMA BAHARU

KADAR SEWAAN ASRAMA BAHARU BILIK KELUARGA

BIL AGENSI KADAR SEWA(RM)
1 KERAJAAN 120.00
2 BERKANUN 130.00
3 SWASTA 135.00

KADAR SEWAAN ASRAMA BAHARU DUA ORANG SEBILIK

BIL AGENSI KADAR SEWA(RM)
1 KERAJAAN 80.00
2 BERKANUN 90.00
3 SWASTA 95.00

ASRAMA LAMA

KADAR SEWAAN ASRAMA LAMA DUA ORANG SEBILIK

BIL AGENSI KADAR SEWA(RM)
1 KERAJAAN 25.00
2 BERKANUN 28.00
3 SWASTA 32.00

KADAR SEWAAN ASRAMA LAMA  SEORANG SEBILIK

BIL AGENSI KADAR SEWA(RM)
1 KERAJAAN 35.00
2 BERKANUN 40.00
3 SWASTA 45.00

Cetak