Ahad, 22 Julai 2018
 


Log Masuk Ke Sistem eDepositori

Sila masukkan No. Kad Pengenalan (tanpa sengkang) dan kata laluan untuk mengakses akaun anda. Setelah selesai anda akan dibawakan ke ruangan profil dan anda boleh membuat permohonan kursus, kemas kini dan periksa status permohonan.

Jika anda terlupa kata laluan, sila gunakan fungsi Lupa Kata Laluan?.

Sila semak langkah-langkah penggunaan sistem eDepositori di sini.


Masukkan No. Kad Pengenalan Anda :
(cth:810701055309)
Kata Laluan :
Lupa Kata Laluan?
Pengguna Baharu?


© 2018 IPPTAR eDepositori